Privacybeleid

Wie zijn we

Body Stress Release (BSR) Zaanstreek.
Ons site adres is: https://bsr-zaanstreek.nl

Privacy & AVG

De BSR practitioner, werkzaam in de praktijk Body Stress Release Zaanstreek, hierna te noemen de behandelaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelaar als jouw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelaar, na jouw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

De behandelaar doet zijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de behandelaar:

 • Zorgvuldig omgaat met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heeft de behandelaar als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

De behandelaar heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete (schriftelijke) toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de behandelaar.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelaar, of administrateur een factuur kan opstellen.

Als de behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal de behandelaar jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Je hebt te allen tijde recht tot inzage in jouw cliëntendossier.
Je hebt te allen tijde het recht jouw gegevens te laten verwijderen.
De gegevens in jouw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Jouw naam, adres en woonplaats.
 • Jouw klantnummer en/of jouw geboortedatum.
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling.
 • Prestatiecode.
 • De kosten van het consult.

Samenwerking met andere organisaties

Vanuit de praktijk werkt de behandelaar samen met de volgende organisaties met betrekking tot het verwerken van jouw gegevens:

 • BSR Manager digitale cliënten administratie.


Privacy m.b.t. onze website

Contact formulier

Als bezoekers contact zoeken via het contact formulier, verzamel wij de gegevens getoond in het formulier, een geanonimiseerde string van het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Cookies

BSR Zaanstreek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wanneer je een reactie achterlaat op deze site, kun je aangeven of jouw naam, jouw e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je jouw browser sluit.

Zodra je inlogt (alleen beschikbaar voor personeel van BSR Zaanstreek), zullen wij enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt jouw login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Ingesloten inhoud van andere sites

Pagina’s en (Nieuws) Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld Youtube video’s, Google Maps, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en jouw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op de site.

Waar jouw gegevens naar toe worden gezonden

Mogelijk worden formulier-inzendingen van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Beveiliging

BSR Zaanstreek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact op met ons. De website van BSR Zaanstreek maakt gebruik van een beveiligde(versleutelde verbinding) TLS (voorheen SSL) verbinding. Wij versturen elke webpagina en alle formulier-gegevens via deze beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.