Het consult

Starten met drie afspraken
Als je voor het eerst komt zullen we meteen drie afspraken maken, het proces van vastgezette spierspanningen weer loslaten is een proces wat in gang gezet en gemonitord moet worden. Na de eerst sessie zullen er veranderingen in je lichaam optreden, die om een nieuwe release vragen.
We plannen deze dagen in principe in op dag 1, dag 4 en dag 11, dit heeft in de praktijk bewezen het meest effectief te zijn. Tussen de eerste twee afspraken zitten dus idealiter twee dagen en tussen afspraak 2 en 3 een week. Soms lukt het niet vanwege jouw of mijn agenda om het precies zo in te plannen en zit er een dag meer of minder tussen de afspraken.

Op de eerste afspraak vindt de intake plaats. We kijken samen naar jouw gezondheidshistorie en brengen je klachten in kaart. Aan het einde van de release bespreek ik met je waar ik bodystress heb gevonden en gereleased. Ook zal ik je wat adviezen geven, die je kunnen helpen om minder snel weer lichaamsspanningen op te bouwen. Tijdens de behandeling kan je gewoon je kleding en schoenen aanhouden.

BSR Zaanstreek intake

Hoeveel sessies?
Het is lastig te zeggen hoeveel Body Stress Release behandelingen je nodig zal hebben om te herstellen. Elk lichaam is anders en reageert ook verschillende op de releases. Meestal is het zo dat als klachten al langer bestaan het lichaam ook meer tijd nodig heeft om weer stressvrij te worden. De meeste mensen ervaren wel een duidelijk verschil na zo’n 5 a 6 sessies. Ik hanteer zelf als stelregel dat je na 10 sessies echt wel een verandering moet merken.