Disclaimer

Bedankt voor uw bezoek aan onze website op BSR-Zaanstreek.nl Deze disclaimer bevat een aantal regels omtrent het gebruik van de website. Door de website en/of de informatie van deze website te gebruiken aanvaardt u de toepasselijkheid van deze regels. Indien u deze regels niet wenst te accepteren dient u de website nadrukkelijk niet te gebruiken.

De informatie op de website is geen vervanging voor een medische behandeling en niet bedoeld om een diagnose te stellen. Raadpleeg in geval van gezondheidsproblemen altijd eerst een arts alvorens informatie van deze website te gebruiken.

Hoewel BSR Zaanstreek vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling, alsmede bij het onderhoud van de op de website verstrekte informatie, kan BSR Zaanstreek niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist, compleet en bijgewerkt is. De betreffende informatie wordt derhalve verstrekt ‘in de huidige staat‘ en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel waarbij de informatie op ieder moment zonder verdere aankondiging kan worden gebruikt. Hoewel BSR Zaanstreek tevens in het kader van de beveiliging van de website haar uiterste best doet, kan zij ook ten aanzien van deze beveiliging geen absolute garantie geven. Tevens wordt geen garantie geboden ten aanzien van het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

In geen geval is BSR Zaanstreek aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade (waaronder gevolgschade, gederfde winst of inkomen, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van data) die voortvloeit uit, of verband houdt met, het gebruik van de website.

Op deze website is copyright van toepassing. Dat betekent dat het niet is toegestaan (delen van) teksten van deze website te kopiëren en elders (op het internet) te plaatsen of te publiceren.

Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BSR Zaanstreek niet toegestaan om een verwijzing of verbinding (een zogenaamde ‘hyperlink’) naar de Website op dusdanige wijze te gebruiken dat een gebruiker de website krijgt te zien in een frame van een andere webpagina.

De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere internet sites of bronnen die zich buiten het domein van BSR Zaanstreek bevinden. Hiervoor gelden mogelijk op die websites aangegeven afwijkende voorwaarden. BSR Zaanstreek is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en inhoud van dergelijke pagina’s, waaronder mede eventueel op deze sites (als download) aangeboden software.

Persoonsgegevens die worden verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zullen door BSR Zaanstreek enkel worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van BSR Zaanstreek.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle pagina’s die via de website kunnen worden benaderd.