Klachtenregeling

GAT virtueelschild 2023

Indien je als cliënt een klacht hebt over de geboden zorg heeft de voorkeur dat je dit eerst rechtstreeks met ons bespreekt.

Ben je niet tevreden over de uitkomst dan kan je als cliënt gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Voor een toelichting op de klachtenprocedure kun je kijken op: https://www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/